20.11.2019.
FINA Government Innovation Meetup

Država (javni sektor, agencije, državne tvrtke…) ima veliku ulogu u pružanju podrške za izgradnju inovativnog eko-sustava. Upravo stoga FINA je pokrenula program Government Innovation Meetup s namjerom da bude jedna od inicijatora pozitivnih promjena u društvu.

FINA će kao domaćin u suradnji s organizatorima CORP2IN konferencije okupiti decision makere, stake-holdere i opinion-makere iz države, državnih institucija i biznisa na ‘meetupu’ u sklopu konferencije, o konkretnima koracima koje je moguće i potrebno poduzeti kako bi se napravili značajni pomaci u izgradnji inovacijskog eko-sustava u javnom sektoru.
Poseban naglasak za 2019. je na temi User Experience tj. kako na temelju prikupljanja i komunikacije s korisnicima možemo raditi pomake u razvoju, kreirati nove usluge, što je na neki način stvaranje manjih, inkrementalnih inovacija.
http://corp2in.com/wp-content/uploads/2018/11/FINA_logo-plavi-Converted-e1573493557299.jpg

Program Meetupa


09:30 – 10:00  / Kava i kroasani


10:00 – 10:30  / Inovacije u javnom sektoru?! – Moguće su, a znamo i kako. – Agneza Margetić Crnčec, direktorica Službe podrške razvoju poslovanja, FINA


10:30 – 11:00  / Što zaista korisnici očekuju od pružatelja javnih usluga? – Katarina Pranjić, direktorica, konzultantica za korisničko iskustvo, Radilica


11:00 – 11:30  / Prikupljeni podaci kao podrška inovacijama u javnom sektoru – primjer na temelju podataka iz turizma – Leo Mršić, direktor, Algebra LAB


11:30 – 12:15  / PANEL Kako komuniciramo s našim korisnicima – građanima 

Razgovor s predstavnicima tijela javne uprave o njihovim  iskustvima s digitalnim alatima i projektima koji oni koriste za prikupljanje povratnih informacija od njihovih korisnika. Koriste li ih za pozitivne promjene? Kako? Koje su prepreke?


Za BESPLATNU prijavu na FINA Innovation meetup pošaljite mail na info@corp2in.com