30.11.2018.
FINA Government Innovation Meetup

Država (javni sektor, agencije, državne tvrtke…) ima veliku ulogu u pružanju podrške za izgradnju inovativnog eko-sustava. Upravo stoga FINA je pokrenula program Government Innovation Meetup s namjerom da bude jedna od inicijatora pozitivnih promjena u društvu.

Fina će kao domaćin u suradnji s organizatorima CORP2IN konferencije okupiti decision makere, stake-holdere i opinion-makere iz države, državnih institucija i biznisa na ‘meetupu’ u sklopu konferencije, o konkretnima koracima koje je moguće i potrebno poduzeti kako bi se napravili značajni pomaci u izgradnji inovacijskog eko-sustava za državu i biznis. Poseban će se naglasak staviti na ulogu Digitalne ekonomije i Inovacija.

Program Meetupa

  • 09:30 – 10:00 Kava i kroasani
  • 10:00 – 10:10 Pozdrav domaćina
  • 10:10 – 10:50 KEYNOTE Ireland and Innovation – Why Ireland is 10th globally for innovation + Q&A, Ken Finnegan – Former Chief Technology Adviser of Irish Development Agency
  • 10:50 – 11:00 ‘Kako Financijska agencija potiče razvojno-inovacijsku kulturu’, Agneza Margetić, direktorica Službe podrške razvoju poslovanja, FINA
  • 11:00 – 11:15 ‘Digitalna Komora iliti kako smo digitalizirali stari sustav’, Sanja Šimić, direktorica Centra za digitalnu transformaciju i strateški razvoj HGK
  • 11:15 – 11:35 ‘Pregled državnih inovacija i zašto u svijetu…’, Ratko Mutavdžić, CEE PS Director Cloud Services, Microsoft
  • 11:35 – 12:35 Panel ‘Hrvatska _Inovativnost’ SUDJELUJU: Agneza Margetić, FINA; Željka Mrkša, MINGPO; Mislav Jurišić, Hamag-Bicro, savjetnik Uprave; Jakša Puljiz, Institut za međunarodne odnose i razvoj, Tomislav Bronzin, CITUS; Matija Puškar, ByteLab
  • 12:35 – Networking